Publicaties

Hieronder kunt u onze laatste publicaties openen en downloaden.

Samenwerkingsagenda 2030

Raadsleden, bestuurders en ambtenaren uit de regio hebben samen in een inspirerend proces, de 'Regioreis', de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' opgesteld. Hierin hebben we met elkaar de maatschappelijke en economische opgaven en ambities voor de regio Noordoost-Brabant voor de komende jaren vastgelegd.  

 

Naar de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030'