Publicaties

Hieronder kunt u onze laatste publicaties openen en downloaden.

Samenwerkingsagenda

Raadsleden, bestuurders en ambtenaren in de regio werken momenteel samen aan een samenwerkingsagenda voor de periode 2020-2028. Daarin leggen we de gezamenlijke maatschappelijke en economische opgaven en ambities voor de regio Noordoost-Brabant vast. Meer hierover leest u op www.samenopregioreis.nl