Over Regio Noordoost Brabant
Wie zijn we en wat doen we

Regio Noordoost Brabant is een samenwerking van en door de 16 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Gezamenlijk pakken we de maatschappelijke en economische uitdagingen op die we alleen door samenwerking voor elkaar krijgen. Zo zorgen we voor een regio waar het goed wonen, werken en leven is: nu en in de toekomst.

Er zijn uitdagingen die te groot zijn om als gemeente of waterschap alleen aan te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld zijn of te duur zijn. Die opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak. Regio Noordoost Brabant is daarvoor het platform.

 

Door samen te werken, staan we sterker: als de regio, maar ook als gemeente of waterschap. Als regio lobbyen we ook bij de provincie, het rijk en Europa om onze ambities waar te maken. Concreet werken we aan de volgende thema’s en ambities:

 
 • Economie
  Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
 • Ruimte en mobiliteit
  Een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen
 • Voedsel en gezondheid
  Gezond eten en minder verspilling
 • Klimaat
  Klimaatbestendig wonen en ondernemen in 2030
 • Energie
  Energieneutraal wonen en ondernemen in 2050
 • Transitie landbouw
  Een emissiearme veehouderij in 2025

Een sterke en veerkrachtige regio. Dat vraagt om samenwerken.


Daarom werkt Regio Noordoost Brabant samen met andere regionale samenwerkingverbanden aan de maatschappelijke opgaven en economische ontwikkeling van de regio.

 

Elke organisatie draagt bij aan de toekomst van Noordoost-Brabant vanuit haar eigen rol:

 • Regio Noordoost-Brabant: de overheidssamenwerking met focus op duurzame leefomgeving, vestigingsklimaat en bereikbaarheid.
 • AgriFood Capital BV: de economische ontwikkelingsmaatschappij gericht op een sterke agrifoodregio.
 • Noordoost Brabant Werkt:  de regionale arbeidsmarktssamenwerking voor de ontwikkeling van een veerkrachtige arbeidsmarkt.
 • OndernemersLift+: het regionale ondernemerschapsprogramma voor startende en groeiende bedrijven.