Ruimte en MobiliteitRuimte en mobiliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen

Noordoost-Brabant is een aantrekkelijke omgeving om in te wonen, te werken en te verblijven. Maar er zijn ook grote uitdagingen, zowel nu als in de toekomst. Samenwerking is een voorwaarde om die uitdagingen aan te kunnen.

 

Onze regio heeft een gevarieerd landschap en een aantrekkelijke leefomgeving. Maar er zijn wel belangrijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Zo heeft het groeiende bedrijfsleven ruimte nodig. Daarnaast is de landbouw met een transitie bezig. Bovendien hebben we te maken met toenemende verstedelijking en toenemend verkeer.

 

Een sterke en veerkrachtige leefomgeving

Als regio moeten we ervoor zorgen dat we al deze economische en maatschappelijke uitdagingen aankunnen. Daar hebben we een duurzaam ingerichte leefomgeving voor nodig: sterk en veerkrachtig.

 

Hiervoor hebben we samen met de provincie de regionale Omgevingskoers opgesteld. In dit document staan de belangrijkste opgaven en acties voor de fysieke leefomgeving die nodig zijn voor een goed woon- en leefklimaat voor iedereen in de regio. Deze Omgevingskoers hangt sterk samen met de provinciale Omgevingsvisie en de lokale omgevingsvisies. Daarnaast zijn we samen met de provincie Noord-Brabant en aangrenzende regio’s in gesprek met het Rijk. We willen immers dat de opgaven voor de fysieke leefomgeving ook een plek krijgen in de nationale Omgevingsvisie (NOVI).

 

Slimme en schone mobiliteit

Voor economische bedrijvigheid en een aantrekkelijk woonklimaat is ook goede mobiliteit belangrijk: mensen, producten en diensten moeten zich makkelijk, veilig en duurzaam kunnen verplaatsen. Dat geldt niet alleen binnen de regio, maar ook ernaartoe en eruit. We liggen immers centraal tussen zes belangrijke economische gebieden: de haven van Rotterdam, de Randstad, Ede-Wageningen, Greenport Venlo, Brainport Eindhoven en het Ruhrgebied.

 

Dat krijgen we alleen voor elkaar als we werken aan slimme en schone mobiliteit. Denk aan oplossingen voor knelpunten op de weg, het spoor en het water, aan goede verbindingen via openbaar vervoer en aan (snel)fietsroutes. Maar we stimuleren ook innovaties die ons daarbij helpen, bijvoorbeeld op het gebied van zelfrijdende auto’s, deelauto’s en elektrisch vervoer.

 

Hiervoor werken we samen met elkaar en met de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, de politie, andere gemeenten in Brabant en Limburg en andere betrokken organisaties. Samen ontwikkelen we het beste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

 

trekkers ruimte en mobiliteit