EconomieEconomie
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Noordoost-Brabant wil bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden. Bedrijven brengen immers werk en economische groei.

De basis voor een sterke bedrijvigheid is een goed vestigingsklimaat. Belangrijk daarbij zijn huisvestings- en locatiebeleid, bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel, aanwezige opleidingen en toegang tot kennis en kapitaal.

 

Elke individuele gemeente werkt daar hard aan, maar samen staan we veel sterker. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk programma’s om de start en groei van bedrijven mogelijk te maken, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en innovatie te stimuleren.

 

Subsidiemogelijkheden

MKB-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de Regeling Economie en Innovatie Noordoost Brabant. De subdisie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een haalbaarheidsstudie, het maken van een prototype of voor onderzoek naar verkoopkanalen. Regio Noordoost Brabant voert deze regeling uit namens de provincie Noord-Brabant. 

 

De subsidieregeling is momenteel gesloten. Naar verwachting gaat de regeling in april 2020 opnieuw open. Dan zijn hier de voorwaarden en aanvraagformulieren beschikbaar.

 

Regionale afstemming van vraag en aanbod

Het afstemmen van vraag en aanbod op het gebied van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen helpt gemeenten om hun ambities waar te maken. Door dit regionaal aan te pakken, zorgen we er bovendien voor dat elke ondernemer de best passende huisvesting binnen onze regio krijgt. Hiermee vergroten we de kans dat nieuwe bedrijven naar onze regio komen en bestaande bedrijven blijven.

 

Zo ontwikkelen we Noordoost-Brabant tot een aantrekkelijke regio met goede vestigingsmogelijkheden: bereikbaar, met voldoende werknemers en met volop ruimte om te ontwikkelen en te groeien.

 

Bestuurlijke en ambtelijke trekkers