EconomieEconomie
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Noordoost-Brabant wil bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden. Bedrijven brengen immers werk en economische groei.

De basis voor een sterke bedrijvigheid is een goed vestigingsklimaat. Belangrijk daarbij zijn huisvestings- en locatiebeleid, bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel, aanwezige opleidingen en toegang tot kennis en kapitaal.

 

Elke individuele gemeente werkt daar hard aan, maar samen staan we veel sterker. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk programma’s om de start en groei van bedrijven mogelijk te maken, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en innovatie te stimuleren.

 

Subsidie met Regeling Economie en Innovatie

MKB-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de Regeling Economie en Innovatie Noordoost Brabant. Regio Noordoost Brabant voert deze regeling uit namens de provincie Noord-Brabant.


De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een haalbaarheidsstudie, het maken van een prototype of voor onderzoek naar mogelijke verkoopkanalen. Juist in deze tijd van corona kan de subsidie ook worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en innovatieve manieren van ondernemen binnen de vastgestelde thema's.

 

Welke projecten kregen eerder al subsidie? Kijk hier voor een overzicht

 

Subsidie aanvragen in 2021
Momenteel is de Regeling Economie & Innovatie gesloten. Meer informatie over de openstelling in 2021 volgt. Contactpersoon is Monica van Alphen, Regisseur Innovatieregelingen: monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl, 06 46 28 34 64. 


Regionale afstemming van vraag en aanbod

Het afstemmen van vraag en aanbod op het gebied van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen helpt gemeenten om hun ambities waar te maken. Door dit regionaal aan te pakken, zorgen we er bovendien voor dat elke ondernemer de best passende huisvesting binnen onze regio krijgt. Dat is nodig om nieuwe bedrijven naar de regio te halen en bestaande bedrijven te behouden. www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl

 

Zo ontwikkelen we Noordoost-Brabant tot een aantrekkelijke regio met goede vestigingsmogelijkheden: bereikbaar, met voldoende werknemers en met volop ruimte om te ontwikkelen en te groeien.

 

Bestuurlijke en ambtelijke trekkers