Thema's
Waar werken we aan

We hebben in Noordoost-Brabant stevige ambities. Samen pakken we maatschappelijke en economische opgaven op waarvoor samenwerking echt nodig is. Het overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant heeft een samenwerkingsagenda met zes thema's. Zo werken we slagvaardig aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is: nu en in de toekomst. 

Onze gezamenlijke thema's en ambities
Agenda
Nieuwe strategische agenda

Raadsleden, bestuurders en ambtenaren uit de regio werken momenteel samen aan een nieuwe samenwerkingsagenda voor de periode 2020-2028. Daarin leggen we de maatschappelijke en economische opgaven en ambities voor Noordoost-Brabant vast. Meer hierover leest u op www.samenopregioreis.nl.

 

stap voor stap naar een nieuwe samenwerkingsagenda