Thema's
Waar werken we aan

We hebben in Noordoost-Brabant stevige ambities. Samen pakken we maatschappelijke en economische opgaven op waarvoor samenwerking echt nodig is. Het overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant heeft een samenwerkingsagenda met zes thema's. Zo werken we slagvaardig aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is: nu en in de toekomst. 

Onze gezamenlijke thema's en ambities