Resultaten
Dit levert onze samenwerking op.

Ons jaarverslag geeft een overzicht van resultaten die we gezamenlijk en met tal van andere betrokken partijen in 2018 hebben bereikt.

Organisatie en strategie

 

 • Voorbereiding Strategische Agenda 2020-2028
 • Rondje langs de Raden: nuttig met elkaar in gesprek
 • Positief resultaat: € 138.000

Klimaat en energie

 

 • Regionaal klimaatprogramma in uitvoering
 • Aansluiting bij Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant

Landbouwtransitie

 

 • Natuurplan van 30-54 hectare voor verbinding natuur, gezondheid en economie
 • Uitbreiding AgroProeftuin de Peel van 5 naar 35 hectare: 14 proeven gestart

Bedrijvigheid

 • Meer samenwerking met Holland Expat Center South
 • 1 Loket voor vestigen in de regio en nieuwe prognoses bedrijventerreinen en kantoren
 • Ondersteuning van 9 innovatieprojecten via regeling Economie & Innovatie
Resultaten thema Voedsel en gezonheid

Voedsel en gezondheid

 • Afronding ‘Blue Zone Brabant Hub Oss’
 • De ambities voor 2030 zijn voedselverspilling halveren en voor alle kinderen onderwijs en voorlichting over gezond voedsel en de waarde daarvan

Ruimte en mobiliteit

 • Onze Omgevingskoers is gebruikt voor de Brabantse en landelijke omgevingsvisies
 • Uitbreiding snelfietsroutes Oost-Brabant
 • Vaststelling uitvoeringsagenda mobiliteit met € 3,9 miljoen cofinanciering